ترجمه مدارک

ترجمه مدارک
ترجمه درست وثلیث مدارک یکی از عوامل تآثیر گذار در اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا میباشد ، نکته قابل تآمل دیگر زمان ترجمه مدارک است .معمولا دارالترجمه های معتبر درزمان ددلاین های پذیرش و صدور ویزا بسیار شلوغ میباشند و این امکان وجود دارد که نتوانند به موقع مدارک را ترجمه شده به متقاضیان تحویل دهند خصصوصا در مورد ترجمه مدارک برای سفارت ایتالیا این موضوع جدی تر است زیرا تنها چند دارالترجمه در ایران موحود می باشد که مورد تآیید سفارت ایتالیا است مؤسسه آوید با آگاهی بر این موضوع و با بهره گیری از شبکه گسترده مؤسسات معتبر حوزه ترجمه پشتیبان و همراه شما میباشد تا بتوانید درست و به موقع مدارک را برای پذیرش و سفارت گردآوری نمایید .