دانشگاه های ایتالیا

تحصیل در ایتالیا متقاضیان بسیاری در سراسر جهان دارد. در ادامه این مقاله در مورد بهترین دانشگاه های ایتالیا مانند دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا،دانشگاه بولونیا ایتالیا،دانشگاه ساپینزا ایتالیا،دانشگاه پیزا ایتالیا،دانشگاه ونیز ایتالیا و دانشگاه فلورانس ایتالیا،دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا و توضیح داده خواهد شد.

دانشگاه بولونیا ایتالیا

دانشگاه پیزا ایتالیا

دانشگاه ساپینزا ایتالیا

پلی تکنیک تورین ایتالیا

دانشگاه فلورانس ایتالیا

پلی تکنیک میلان ایتالیا

دانشگاه پادوا ایتالیا

دانشگاه ونیز ایتالیا