درباره

موسسه اعزام دانشجو تکین ره گستر آوید

موسسه اعزام دانشجو تکین ره گستر آوید به شماره ثبت 48379 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 1398/6/3 فعالیت خود را به صورت گسترده با هدف خدمت رسانی به دانش آموران و دانشجویان آعاز نموده است تا بتواند مسیری روشن را با ارائه اطلاعات مفید و به روز برای افرادی که تغییر را در زندگیشان رقم میزنند فراهم کند.

موسسه تکین ره گستر آوید

ارزش های سازمانی موسسه آوید

مسئولیت پذیری

ما خود را نسبت به تمامی متقاضیان خود مسئول دانسته و آنها در تمامی مراحل دریافت پذیرش، اقامت و همچنین بعد از ورود به کشور مقصد، همراهی خواهیم نمود.

تعهد

الزام و خواست قوی و عمیق برای تحقق یافتن وعده ها و پاسخگو بودن تمام عوامل به تصمیم اتخاذ شده تا رسیدن به نتیجه ایده آل.

صداقت

ایجاد هماهنگی بین آنچه به آن باور داریم و آنچه به آن عمل میکنیم. به کار گیری و بررسی حقایق برای تصمیم گیری عاقلانه و مبتنی بر واقعیت.

تخصص

بررسی تخصصی شرایط متقاضیان بر مبنای تحصیلات، نمره زبان، میزان سرمایه و ... با آگاهی کامل و تخصصی از شرایط خود، بهترین تصمیم را میتوانید بگیرد.

کاهش هزینه ها

یکی دیگر از ارزشهای سازمانی موسسه آوید، تلاش برای کاهش هزینه های مهاجرت و عدم تحمیل هزینه های اضافی به متقاضیان محترم می باشد.

نتیجه گرایی

نتیجه گرایی سبب میشود که تعالی و پیشرفت موسسه با شتاب بیشتری ارتقا یابد. نتیجه گرایی در آوید به معنای تمرکز بر تلاش و دانش برای دستیابی به بهترین مسیر برای مهاجرت است.

مسئولیت پذیری
100%
تعهد
100%
صداقت
100%
نتیجه گرایی
100%

موسسه اعزام دانشجو آوید

ایجاد هماهنگی بین آنچه به آن باور داریم و آنچه به آن عمل میکنیم. به کار گیری و بررسی حقایق برای تصمیم گیری عاقلانه و مبتنی بر واقعیت

0

درصد رضایت دانشجویان

0

دانشجوی اعزام شده

0

سال سابقه فعالیت