ویزای دانشجویی هلند

دانشجویان پس از اخذ پذیرش برای گرفتن ویزا اقدام میکنند ، سفارت ویزای 3 ماهه  MVV برای دانشجویان صادر میکند و دانشجو پس از ورود به کشور برای گرفتن کارت اقامت موقت خود اقدام میکند که تا پایان تحصیل تمدید خواهد شد . یکی از نقاط قوت تحصیل در هلند ویزای یکساله زوکیار میباشد که به فارغ التحصیلان این اجازه را میدهد به مدت یکسال در جستجوی کار باشند . بنابراین دغدغه ترک خاک هلند  برای دانشجویان پس از اتمام تحصیل وجود نخواهد داشت .

سال های تحصیل و یکسال  ویزای جستجوی کار، جزو سال های اقامت شخص در هلند محسوب میشود و این نکته در گرفتن کارت اقامت دائم و پاسپورت  در مقایسه با کشور های دیگر  بسیار حائز اهمیت است .