معرفی دانشگاه

دانشگاه سگد مجارستان - مهاجرت تحصیلی به مجارستان - موسسه آوید

دانشگاه سگد مجارستان

دانشگاه سگد مجارستان – The University of Szeged دانشگاه سگد مجارستان، به عنوان یک دانشگاه تحقیقات عمومی شناخته میشود. این دانشگاه در شهر سگد (Szeged)

ادامه مطلب »