هزینه های زندگی درایتالیا

هزینه های زندگی در ایتالیا  به چند دسته تقسیم میشوند که در شهرهای بزرگ و کوچکتر این هزینه ها باهم تفاوت دارند.

اجاره اتاق : درشهرهای کوچک از 250 یورو در ماه  شروع میشود و تا 700 یورو در شهرهای بزرگ تغییر می یابد.

اجاره سوئیت و خانه : در شهرهای کوچک  که از 450 یورو در ماه شروع میشود و تا 2000 یورو در شهرهای بزرگ تغییر می یابد.

خورد و خوراک : شروع هزینه ها در شهرهای کوچک از150 یورو در ماه  میباشد و تا 400 یورو در شهرهای بزرگ افزایش می یابد.

رفت و آمد: این هزینه از  35 یورو در ماه شروع میشود و بسته به سن افراد متغیر خواهد بود. در واقع برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ( مترو ، اتوبوس، تراموا) کارت های دانشجویی وجود دارد که برای دانشجویان زیر سی سال این هزینه به حداقل کاهش می یابد . اما استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهرهای کوچک و بزرگ با هم تفاوتی ندارند و هزینه ها تقریبا در تمام شهر ها یکسان است.

بیمه : برای دانشجویان از 90 یورو شروع میشود و بسته به نوع پکیج تا 230 یورو متغیر میباشد.