دانشگاه آیندهوون هلند

دانشگاه آیندهون در شهر آیندهون قرار دارد که بسیار مدرن و صنعتی است ابن شهر پنجمین شهر بزرگ هلند است . این شهر را شهر نور میخوانند چرا که محل تولد کمپانی بزرگ فیلیپس است . همینطور این شهر یکی از نیروگاه های بزرگ  صنعتی در هلند به حساب می آید.

تاریخچه

دانشگاه فناوری آیندهوون در 23 ژوئن 1956توسط دولت هلند به عنوان Technische Hogeschool  تاسیس شد . این دومین انستیتو در نوع خود در هلند بود. پیش از این تنها دانشگاه صنعتی دلفت بود. دانشگاه فنی آیندهون در سال 2011  موفق به اخذ عنوان جامعه  هوشمند در IT brain port (مناطق فناوری و خلاقیت اروپا ) شده است و همواره یکی از دانشگاه های معتبر در زمینه مهندسی و در سطح اروپا و در جهان بوده است.در حال حاضر 30000 دانشجو و 3047 کارمند و استاد مشغول به فعالیت و تحصیل میباشند.

دانشکده ها

دارای 10 بخش علمی است و 12 برنامه کارشناسی ، 16 برنامه کارشناسی ارشد ، 9 برنامه ویژه کارشناسی ارشد ، 10 برنامه طراحی فوق لیسانس ، 4 برنامه آموزش معلم و همچنین دوره های دکترا میباشد.

دانشگاه آیندهوون 10 دانشکده را دارد که به ترتیب زیر می باشند:

Biomedical Engineering
Built Environment
Electrical Engineering
Industrial Design
Industrial Engineering & Innovation Sciences
Chemical Engineering and Chemistry
Applied Physics
Mechanical Engineering
Mathematics and Computer Science
Eindhoven School of Education

رنکینگ دانشگاه

دانشگاه آیندهوون دارای رنکینگ 102در وبسایت جهانی QS (معتبرترین وبسایت جهانی برای سنجش رتبه علمی دانشگاه) در سال 2019 میباشد.

امکانات دانشگاه

این دانشگاه دارای 11 انجمن مطالعاتی ، 15 انجمن فارغ التحصیلان ، 3 انجمن دانشجویی ، 4 فروشگاه علمی و تعداد زیادی انجمن ورزشی و فرهنگی است. TU / e برای اقتصاد منطقه Eindhoven و همچنین مناطق وسیع تر Brabant Stad و Samenwerking Verb And Regio Eindhoven بسیار مهم است. این دانشگاه نیروی بسیار ماهر را برای اقتصاد دانش محلی فراهم می کند و یک شریک دانش و تحقیق برای شرکت های فناوری در منطقه است. مبنای تاریخی نقش دانشگاه در اقتصاد و موتور تحقیق تعامل با فیلیپس بود. این دانشگاه در درجه اول برای تأمین نیاز فیلیپس به پرسنل محلی با سطح تحصیلات آکادمیک در الکترونیک ، فیزیک ، شیمی و بعداً علوم کامپیوتر تأسیس شد.

مهمترین اهداف استراتژیک برای دستیابی به آن هدف عبارتند از:

تمرکز بر تقویت فعالیت های تحقیق و طراحی در تعداد محدودی از زمینه ها
بررسی برنامه های مهندسی مطابق با ساختار کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد نیاز جامعه