دانشگاه آیندهوون هلند

دانشگاه آیندهون در شهر آیندهون قرار دادرکه بسیارمدرن و صنعتی است ابن شهر پنجمین شهر بزرگ هلند است . این شهررا شهر نور میخوانند چرا که محل تولد کمپانی بزرگ فیلیپس است . همینطور این شهر یکی از نیروگاه های بزرگ  صنعتی در هلندبه حساب می آید.

تاریخچه

دانشگاه فناوری آیندهوون در 23 ژوئن 1956توسط دولت هلند به عنوان Technische Hoges School  تاسیس شد . این دومین انیستیتو در نوع خود در هلند بود . پیش از این تنها دانشگاه صنعتی دلفت بود.

. دانشگاه فنی آیندهون در سال2011  موفق به اخذ عنوان جامعه  هوشمند درIT brain port (مناطق فناوری و خلاقیت اروپا ) شده است و همواره یکی از دانشگاه های معتبر در زمینه مهندسی و درسطح اروپا و در جهان بوده است.در حال حاضر 30000 دانشچو و 3047 کارمند و استاد مشغول به فعالیت و تحصیل میباشند.

دانشکده ها

دارای 10 بخش علمی است و 12 برنامه کارشناسی ، 16 برنامه کارشناسی ارشد ، 9 برنامه ویژه کارشناسی ارشد ، 10 برنامه طراحی فوق لیسانس ، 4 برنامه آموزش معلم و همچنین دوره های دکترا میباشد.

دانشگاه آیندهوون 10 دانشکده را دارد که به ترتیب زیر می باشند:

Biomedical Engineering

Built Environment

Electrical Engineering

Industrial Design

Industrial Engineering & Innovation Sciences

Chemical Engineering and Chemistry

Applied Physics

Mechanical Engineering

Mathematics and Computer Science

Eindhoven School of Education

رنکینگ دانشگاه

دانشگاه آیندهوون دارای رنکینگ 102در وبسایت جهانی QS (معتبرترین وبسایت جهانی برای سنجش رتبه علمی دانشگاه) در سال 2019 میباشد.

امکانات دانشگاه

این دانشگاه دارای 11 انجمن مطالعاتی ، 15 انجمن فارغ التحصیلان ، 3 انجمن دانشجویی ، 4 فروشگاه علمی و تعداد زیادی انجمن ورزشی و فرهنگی است.

TU / e برای اقتصاد منطقه Eindhoven و همچنین مناطق وسیع تر BrabantStad و Samenwerkingsverband Regio Eindhoven بسیار مهم است. این دانشگاه نیروی بسیار ماهر را برای اقتصاد دانش محلی فراهم می کند و یک شریک دانش و تحقیق برای شرکت های فناوری در منطقه است .

مبنای تاریخی نقش دانشگاه در اقتصاد و موتور تحقیق تعامل با فیلیپس بود. این دانشگاه در درجه اول برای تأمین نیاز فیلیپس به پرسنل محلی با سطح تحصیلات آکادمیک در الکترونیک ، فیزیک ، شیمی و بعداً علوم کامپیوتر تأسیس شد.

مهمترین اهداف استراتژیک برای دستیابی به آن هدف عبارتند از:

تمرکز بر تقویت فعالیت های تحقیق و طراحی در تعداد محدودی از زمینه ها

بررسی برنامه های مهندسی مطابق با ساختار کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد نیاز جامعه