آب و هوای کشور مجارستان کشور مجارستان، کشوری سرسبز با جاذبه های گردشگری فراوان و موقعیت های تحصیلی مناسب می باشد. آب و هوای مجارستان، همانند سایر کشورها، متاثر از موقعیت جغرافیایی آن می باشد. به این مفهوم که هر کشوری، متناسب با موقعیت جغرافیایی خود، دارای آب و هوای