مهاجرت سرمایه گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری یکی از جدیدترین روش های مهاجرت به حساب می آید. در این روش متقاضی به منظور براه انداختن کسب و کار خود و بدست آوردن سود بیشتر و دریافت اقامت کشور مقصد دارایی های خود را در کشور دیگری و در پروژه های مختلف سرمایه گذاری میکند.
در این روش معمولا نیازی به داشتن نمره زبان ویا گذارندن دوره آموزشی نیست و غالبا متقاضی با محدودیت سنی هم مواجه نمی باشد. از این رو روشی مناسب برای کسانی است که که تمایلی به مهاجرت از طریق تحصیل را ندارند و دارایی لازم برای سرمایه گذاری را نیز دارند.
شاید مهمترین موضوع در مهاجرت سرمایه گذاری امکان دریافت ویزای همزمان همراه میباشد که دغدغه بسیاری از کسانیست که داری همسر و فرزند میباشند و میتوان این مزیت را جزو پر رنگ ترین مزایای مهاجرت سرمایه گذاری بر شمرد.
وقتی صحبت از مهاجرت از طریق سرمایه گذاری میشود ، بیشتر افراد تصور میکنند میبایست تمام دارایی خود و یا سرمایه هنگفتی را منتقل کنند که باید گفت این طرز فکر درست نیست. به طور مثال کشور هلند یکی از کشورهایی است که نیاز به انتقال سرمایه زیادی ندارد و با اندک پس انداز هم میتوان برای مهاجرت سرمایه گذاری اقدام کرد.
در این مقاله به نحوه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف و مدارک و سرمایه لازم و چگونگی اخذ ویزا میپردازیم.

هلند موسسه اعزام دانشجو تکین ره گستر آوید
مهاجرت سرمایه گذاری به هلند
هلند موسسه اعزام دانشجو تکین ره گستر آوید
مهاجرت سرمایه گذاری به اسپانیا