دانشجویان پس از اخذ پذیرش برای گرفتن ویزا اقدام میکنند ، سفارت ویزای 3 ماهه  MVV برای دانشجویان صادر میکند و دانشجو پس از ورود به کشور برای گرفتن کارت اقامت موقت خود اقدام میکند که تا پایان تحصیل تمدید خواهد شد . یکی از نقاط قوت تحصیل در هلند