مهاجرت به مکزیک – دریافت ویزای مکزیک مکزیک کشوریست بسیار زیبا و دیدنی که در جنوبی‌ترین بخش آمریکای شمالی قرار گرفته است. در ابتدا نام این کشور، اسپانیای نو بود؛ اما بعد از اینکه مکزیکوسیتی به عنوان پایتختش انتخاب شد، به مکزیک تغییر کرد. زبان رسمی این کشور؛ اسپانیولی می