فرهنگ و هنر کشور بلژیک مهاجرت به بلژیک موسسه آوید

ورکشاپ

ورکشاپ برای اولین بار در ایران گروه مهاجرتی آوید اقدام به اعزام دوستداران هنر و تکنولوژی به رویدادهای بزرگ هنری و علمی در دنیا کرده

ادامه مطلب »