مقطع کارشناسی ارشد

در دانشگاه های علمی کاربردی

هدف اصلی رشته های کارشناسی ارشد ارائه شده توسط دانشگاه های علمی کاربردی افزایش دانش و تجربه ی تخصصی  دانشجو در سطح فوق لیسانس است. تمرکز اصلی روی بهبود دادن صلاحیت تخصصی و مهارت های بالینی و تحلیلی و آماده کردن دانشجو برای منصب های مدیریت در یک رشته ی خاص است.

بعضی از برنامه ها تمام وقت هستند، اما اکثر آن ها به صورت پاره وقت ارائه می شوند چون معمولا شما باید از قبل مشغول به کار در رشته ی مد نظرتان باشید. این به شما اجازه می دهد که آموزش نظری کلاس ها را در کارهای عملی روزانه استفاده کنید و تجربه ی واقعی را به کلاس درس برگردانید، جایی که می توانید راجع به آن با استادان و همکلاسی هایتان بحث کنید.

در بسیاری از رشته ها دانشجو ملزم است نوعی تحقیق کاربردی نیز بر پایه ی تجربیات کاری خود انجام دهد.

دوره های کارشناسی ارشد حداقل یک سال (60 واحد) هستند، اما بسیاری از آن ها از 1.5 سال تا 4 سال (240-90 واحد) طول می کشند.

مدت زمانتعداد واحدمدرک دریافتی
1-4 سال60-240

Master of [field of study]

for example Master of Architecture, M Arch

1-2 سال60-120Master of Science (MSc)
1-2 سال60-120Master of Arts (MA)
1 سال60Master of Laws (LLM)

در دانشگاه های تحقیقاتی

هدف اصلی رشته های کارشناسی ارشد تحقیقاتی این است که برای دانشجو دانش و مهارت های تجزیه تحلیلی لازم در سطح فوق لیسانس را فراهم کنند تا دانشجو بتواند تحقیق و مطالعات مستقل در یک رشته ی خاص یا زمینه ای بین رشته ای انجام دهد.

در دانشگاه های تحقیقاتی تنوعی از برنامه های کارشناسی ارشد وجود دارد که دانشجو می تواند از میان آن ها انتخاب کند:

  1. ارشد آکادمیک که آموزش پیشرفته و کارآموزی برای مشغول به کار شدن را فراهم می کند.
  2. ارشد تحقیقاتی که دانشجو درگیر تحقیقی علمی می شود.
  3. ارشد تدریس، که دانشجو را برای تدریس در سطح آموزش های متوسطه آماده می کند.

حداقل مدت زمان یک دوره ی کارشناسی ارشد یک سال (60 واحد) است، اما ارشد تحقیقاتی، تدریس و رشته های مهندسی، ریاضیات و علوم طبیعی و علوم کشاورزی دو ساله (120 واحد) هستند.

رشته های پیشرفته در علوم پزشکی، مثل پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی و داروسازی در کل 3 سال (180 واحد) طول می کشند.

مدت زمانتعداد واحدمدرک دریافتی
1-3 سال60-180Master of Science (MSc)
1-3 سال60-180Master of Arts (MA)
1 سال60Master of Laws (LLM)