موسسه اعزام دانشجو

[smartslider3 slider=”1″]

خدمات ما

ویزا

محل قرارگیری توضیح کوتاه

ترجمه

محل قرارگیری توضیح کوتاه

مشاوره

محل قرارگیری توضیح کوتاه

پذیرش

محل قرارگیری توضیح کوتاه

درباره

 موسسه اعزام دانشجو تکین ره گستر آوید

موسسه اعزام دانشجو تکین ره گستر آوید به شماره ثبت 48379 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 1398/6/3 فعالیت خود را به صورت گسترده با هدف خدمت رسانی به دانش آموران و دانشجویان آعاز نموده است تا بتواند مسیری روشن را با ارائه اطلاعات مفید و به روز برای افرادی که تغییر را در زندگیشان رقم میزنند فراهم کند.

اخذ پدیرش تحصیلی

مشاوره

ترجمه مدارک

خدمات ویزا

ارزش های سازمانی موسسه بیانگر باور کلی افرادی است که در این مجموعه خدمت رسانی میکنند.

مسئولیت پذیری

80%

تعهد

100%

صداقت

90%

نتیجه گرایی

70%

ارزش های سازمانی موسسه

مسئولیت پذیری

این ارزش بر پذیرش رویکرد تیمی تاکید دارد و بیان میکند مشکلات شما در مسیر مهاجرت دعدعه تمام افراد گروه میباشد . زمانیکه تصمیمی اتخاذ میشود مسئولیت پیگیری آن به عهده موسسه خواهد بود و باید از آن حمایت جمعی به عمل آید تا بتوان به تنیجه موثر دست پیدا کرد.

تعهد

الزام و خواست قوی و عمیق برای تحقق یافتن وعده ها و پاسخگو بودن تمام عوامل به تصمیم اتخاذ شده تا رسیدن به نتیجه ایده آل.

صداقت

ایجاد هماهنگی بین آنچه به آن باور داریم و آنچه به آن عمل میکنیم .به کار گیری و بررسی حقایق برای تصمیم گیری عاقلانه و مبتنی بر واقعیت

نتیجه گرایی

نتیجه گرایی سبب میشود که تعالی و پیشرفت موسسه با شتاب بیشتری ارتقا یابد . نتیجه گرایی در آوید به معنای تمرکز بر تلاش و دانش برای دستیابی به بهترین مسیر برای مهاجرت است

 موسسه اعزام دانشجو آوید

ایجاد هماهنگی بین آنچه به آن باور داریم و آنچه به آن عمل میکنیم .به کار گیری و بررسی حقایق برای تصمیم گیری عاقلانه و مبتنی بر واقعیت .