دانشگاه پیزا ایتالیا

دانشگاه پیزا ایتالیا دانشگاه پیزا یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در شهر پیزا یکی از جذاب ترین و توریستی ترین شهر های ایتالیا واقع شده  است.

ادامه مطلب »

دانشگاه پادوا ایتالیا

دانشگاه پادوا ایتالیا دانشگاه پادوا در شهرستان پادوا در ایتالیا واقع شده است . دانشگاه پادوا ایتالیا یک دانشگاه پیشرو در تحقیقات در کشور ایتالیاست

ادامه مطلب »