موسسه اعزام دانشجو آوید – مهاجرت تحصیلی به هلند و ایتالیا

image

خدمات ما

ویزا

محل قرارگیری توضیح کوتاه

ترجمه

محل قرارگیری توضیح کوتاه

مشاوره

محل قرارگیری توضیح کوتاه

پذیرش

محل قرارگیری توضیح کوتاه

درباره

موسسه اعزام دانشجو تکین ره گستر آوید

موسسه اعزام دانشجو تکین ره گستر آوید به شماره ثبت 48379 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 1398/6/3 فعالیت خود را به صورت گسترده با هدف خدمت رسانی به دانش آموران و دانشجویان آعاز نموده است تا بتواند مسیری روشن را با ارائه اطلاعات مفید و به روز برای افرادی که تغییر را در زندگیشان رقم میزنند فراهم کند.

اخذ پدیرش تحصیلی

مشاوره

ترجمه مدارک

خدمات ویزا

ارزش های سازمانی موسسه بیانگر باور کلی افرادی است که در این مجموعه خدمت رسانی میکنند.

مسئولیت پذیری

80%

تعهد

100%

صداقت

90%

نتیجه گرایی

70%

ارزش های سازمانی موسسه

مسئولیت پذیری

این ارزش بر پذیرش رویکرد تیمی تاکید دارد و بیان میکند مشکلات شما در مسیر مهاجرت دعدعه تمام افراد گروه میباشد . زمانیکه تصمیمی اتخاذ میشود مسئولیت پیگیری آن به عهده موسسه خواهد بود و باید از آن حمایت جمعی به عمل آید تا بتوان به تنیجه موثر دست پیدا کرد.

تعهد

الزام و خواست قوی و عمیق برای تحقق یافتن وعده ها و پاسخگو بودن تمام عوامل به تصمیم اتخاذ شده تا رسیدن به نتیجه ایده آل.

صداقت

ایجاد هماهنگی بین آنچه به آن باور داریم و آنچه به آن عمل میکنیم .به کار گیری و بررسی حقایق برای تصمیم گیری عاقلانه و مبتنی بر واقعیت

نتیجه گرایی

نتیجه گرایی سبب میشود که تعالی و پیشرفت موسسه با شتاب بیشتری ارتقا یابد . نتیجه گرایی در آوید به معنای تمرکز بر تلاش و دانش برای دستیابی به بهترین مسیر برای مهاجرت است

موسسه اعزام دانشجو آوید

ایجاد هماهنگی بین آنچه به آن باور داریم و آنچه به آن عمل میکنیم .به کار گیری و بررسی حقایق برای تصمیم گیری عاقلانه و مبتنی بر واقعیت .