سیستم نمره گذاری در هلند

وقتی برای تحصیل به هلند وارد می شوید احتمالا انتظار دارید که چیزهای زیادی متفاوت از محیط قبلی و زادگاهتان باشد. چیزهایی مثل آب و هوا، سبک زندگی، ترافیک، غذا، پوشاک و مذهب. در کنار همه ی این موارد، سیستم نمره گذاری هلند در موسسات آموزشی نیز ممکن است با سیستمی که در زادگاه خود به آن عادت داشتید متفاوت باشد.

در ادامه، توضیحی درباره ی سیستم نمره دهی دانشگاه های هلند ارائه می دهیم.

سیستم 10 نمره ای

یک سیستم ده نمره ای هم در مدرسه ها و هم در دانشگاه های هلند فعال است که در آن 10 بالاترین حد نمره و 6 حداقل نمره ی قبولی است.

معنا نمره
بسیار عالی  10
بسیار خوب  9
خوب  8
بیش از حد مطلوب  7
رضایت بخش  6
تقریبا رضایت بخش  5
نامطلوب  4
بسیار نامطلوب  3
ضعیف  2
بسیار ضعیف  1

 

توجه داشته باشید که به ندرت دانشجویی نمره ی 1 تا 3 یا 9 و 10 را کسب می کند.

بیشتر نمره ها بین 6 و 8 هستند و تنها دانشجویان بسیار ممتاز می توانند نمره ی بالای 8 کسب کنند.