سیستم نمره گذاری در هلند

سیستم نمره گذاری در هلند

وقتی برای تحصیل به هلند وارد می شوید احتمالا انتظار دارید که چیزهای زیادی متفاوت از محیط قبلی و زادگاهتان باشد. چیزهایی مثل آب و هوا، سبک زندگی، ترافیک، غذا، پوشاک و مذهب. در کنار همه ی این موارد، سیستم نمره گذاری هلند در موسسات آموزشی نیز ممکن است با سیستمی که در زادگاه خود به آن عادت داشتید متفاوت باشد. در ادامه، توضیحی درباره ی سیستم نمره دهی دانشگاه های هلند ارائه می دهیم.

سیستم 10 نمره ای در هلند

یک سیستم ده نمره ای هم در مدرسه ها و هم در دانشگاه های هلند فعال است که در آن 10 بالاترین حد نمره و 6 حداقل نمره ی قبولی است.

معنانمره
بسیار عالی 10
بسیار خوب 9
خوب 8
بیش از حد مطلوب 7
رضایت بخش 6
تقریبا رضایت بخش 5
نامطلوب 4
بسیار نامطلوب 3
ضعیف 2
بسیار ضعیف 1

توجه داشته باشید که به ندرت دانشجویی نمره ی 1 تا 3 یا 9 و 10 را کسب می کند.

بیشتر نمره ها بین 6 و 8 هستند و تنها دانشجویان بسیار ممتاز می توانند نمره ی بالای 8 کسب کنند.