کشور ایتالیا به علت داشتن دانشگاه های معتبر با رتبه علمی بالا و همچنین تنوع بیش از 150 رشته به زبان انگلیسی و شرایط ارزان تحصیل در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی هر ساله مقصد بسیاری از دانشجویان از سراسر دنیاست .

در زیر فهرستی از بهترین دانشگاه های ایتالیا تهیه شده که برخی از آنها دررتبه علمی زیر 500 قرار دارند.

برای اطلاعات بیشتر به قسمت دانشگاه ها مراجعه فرمایید.

 1. Politecnico di Milano
 2. Politecnico di Torino
 3. Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS)
 4. Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant’ Anna (SSSA)
 5. Universitả Cả Foscari di Venezia
 6. Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
 7. Universita commerciale luigi Bocconi
 8. Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
 9. Universita degli studi di Bari
 10. Universita degli studi di Bologna
 11. Universita degli studi di Catania
 12. Universita degli studi di Firenze
 13. Universita degli studi di Genova
 14. Universita degli studi di Milano
 15. Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 16. Universita degli studi di Napoli “Federico II”
 17. Universita degli studi di Padova
 18. Universita degli studi di palermo
 19. Universita degli studi di Pavia
 20. Universita degli studi di Perugia
 21. Universita degli studi di Pisa
 22. Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
 23. Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata
 24. Universitả degli Studi di Roma Tre
 25. Universita degli studi di Siena
 26. Universita degli studi di Torino
 27. Universita degli studi di Trieste
 28. Universitả Degli Studi di Verona