اقتصاد هلند

هلند کشوری بسیار اقتصادی است ، که بیشتر درآمد این کشور از طریق تولید ناخالص ملی می باشد. هلند در اکثر مواقع جزو ۱۰ کشور اول در صادرات منابع به دیگر کشورها می باشد. در برخی مواقع نیز حتی تا پله های ششمی هم صعود کرده است. به لحاظ واردات نیز هلند جز ۸ کشور وارد کننده منابع و تجهیزات مختلف می باشد. همین آمار کلی بیانگر این موضوع است که هلند اقتصادی کاملا شناور و پویا دارد و از راکد بودن به دور است. همچنین اقتصاد هلند جزو ۶ کشوری است که در زمینه سرمایه گذاری برتر می باشند. یکی از مهمترین صادرات کشور هلند ، صادرات گل و گیاه است. اصلی ترین منابع طبیعی این کشور که سهم زیادی در اقتصاد هلند دارند، منابع گاز طبیعی، سنگ آهک، زغال سنگ و نفت خام می باشند. مهمترین صنایع این کشور که باعث گردش اقتصاد هلند شده اند، صنایع کشاورزی، ماشین سازی، ماهیگیری، مواد و مصالح ساختمانی، صنایع فلزی، مواد شیمیایی و تجهیزات الکترونیکی هستند. چیزی که این اقتصاد شناور را بوجود آورده است، در وهله اول روابط اقتصادی و اجتماعی و عادات رفتاری مردم این کشور است که باعث جذب شرکای تجاری زیادی شده است. تکیه بر علم و استفاده از تکنولوژی نیز نیرو محرکه دیگر این اقتصاد پویا می باشد.