آکادمی های فوتبال هلند

اخذ دعوت نامه رسمی بلند و کوتاه مدت از آکادمی های فوتبال برای سنین زیر 22 سال.